Jēkabpils Sporta skolā uzņem audzēkņus tikai tajos sporta veidos, kuros ir licencētas programmas - basketbols, futbols, volejbols, handbols, vieglatlētika un šahs. 

Lai iesaistītos izvēlētajā sporta veidā, jāsazinās ar Sporta skolas administrāciju vai attiecīgā sporta veida treneri (skat. sadaļā  ‘Kontakti”), noskaidrojot vai, atbilstoši Jūsu bērna vecumam, ir iespējams nodarboties šajā sporta veidā.

Kad esat izlēmuši iestāties Jēkabpils Sporta skolā, Jums jāsagatavo dokumenti:

Iesniegums V20 izglītības programmai
Iekšējās kārtības noteikumi
Iesniegums grāmatvedībai