No Jēkabpils rajona laikraksta ‘’’Padomju Daugava’’ (14.08.1956., izd.Nr.97, raksta autore Valda Šekova, sporta skolas direktore):

‘’(…) Viens no mūsu fiziskās kultūras un sporta uzdevumiem ir pēc iespējas īsākā laikā iekarot pasaules rekordus svarīgākajos sporta veidos. Šī uzdevuma atrisināšanā ļoti liela loma ir bērnu sporta skolām. Ar 1.septembri rajona pionieru namā sāk darboties Jēkabpils bērnu sporta skola. Nodarbības notiks 2 sporta veidos: vieglatlētikas un volejbola…’’. Uzsaukums rajona laikrakstā ir atbilstošs padomju laika noskaņojumam- pašpārliecināts un disciplinējošs, tiek strikti norādīts, ka, absolvējot skolu, audzēkņiem jāuzrāda vismaz III sporta klasei atbilstoši rezultāti izvēlētajā sporta veidā. Uzsvērta tiek sporta lielā nozīme sabiedrības dzīvē, kas ir vienojošais starp laikmetiem arī šodien....

         Jau gadu vēlāk Jēkabpils bērnu sporta skola apvieno ap 80 audzēkņiem. Atskan viedoklis, ka šis skaits varēja būt lielāks: ‘’(…) apbrīnošanas cienīga ir dažu pedagogu nostāja, kuri neuzskata sporta skolu par svarīgu ārpusklases pasākumu un neveicina skolēnu iesaistīšanos tajā (…)’’ (I.Sils, ‘’Padomju Daugava’’, 30.03.1957., izd.Nr.39). Jau dažus gadus vēlāk, 1961.gadā, Jēkabpils sporta skolas sporta zālē tiek veikts remonts- ‘’(…) sporta zālē vecā grīda apmainīta pret jaunu. Kur agrāk bija skatuve, tagad izveidota lecamā bedre, vienīgā mūsu rajonā. Te ziemas apstākļos turpmāk varēs trenēties lēkšanas un mešanas disciplīnās (…)’’ (J.Matisons, ‘’Padomju Daugava’’, 25.03.1961., izd.Nr.36), bet vairāk kā desmit gadus vēlāk rajona laikrakstā redzams, ka skolā ‘’(…) 17 mācību grupās sporta meistarību paaugstina 220 vieglatlēti, volejbolisti un šahisti. Viņu audzināšanu uzņēmušies 9 pieredzes bagāti treneri. Divpadsmit pastāvēšanas gados skolā sagatavots viens meistarkandidāts, vairāk nekā 30 pirmās, simts otrās un pāri par divi simti trešās klases sportistu. Jaunatnes sporta klasei atbilstošos normatīvus izpildījuši turpat 500 jauno fizkultūriešu, no kuriem vairāki ir bijuši Latvijas Jaunatnes čempioni un izlases komandas dalībnieki (…)’’. Mainījusies arī skolas vadība, jo šo publikāciju 1968.gada 24.septembrī rajona laikrakstā veic Jānis Jankovskis, Jēkabpils bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors. Desmitgadi vēlāk, 1979.gada augustā ar Tautas izglītības nodaļas vadītāja J. Ārmaņa pavēli, atstājot direktora amatu Dunavas 8-gadīgajā skolā, uz Jēkabpils bērnu un jaunatnes sporta skolu direktora amatā strādāt pārceļas Jānis Ūbelis, kas skolas vadībā nostrādā, līdz iestāde atkal piedzīvo pārmaiņas, kad ap 1987.-1988. gadu Bērnu un jauniešu sporta skola tiek iekļauta sporta apvienībā ‘’Vārpa’’ (priekšsēdētājs Jānis Knodze). 1992.gada 3.martā, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 17.12.1992. lēmuma Nr.276, rajona sporta apvienību „Vārpa” likvidē un izveido Jēkabpils rajona fiziskās kultūras un sporta nodaļu (vadītājs A. Seimuškāns), kur tā paša gada 5.maijā nodaļas vadītājs pieņem darbā Jēkabpils Bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru Guntaru Rezevski, kā arī visus trenerus.

→ No 1993. gada 1. septembra sporta skolas direktors ir EDGARS LAMBA. 2000. gada 9. februārī sporta skolai izsniegta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (LR IZM) izglītības iestādes reģistrācijas apliecība kā Jēkabpils rajona sporta skolai. No 2010. gada 26. janvāra LR IZM Izglītības Kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departaments izsniedz reģistrācijas apliecību  Jēkabpils Sporta skolai.

Pa šiem 67 gadiem Jēkabpils Sporta skola ir pieaugusi līdz sešām akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām- bērniem un jauniešiem ir iespēja trenēties basketbolā, futbolā, handbolā, šahā, vieglatlētikā un volejbolā. 

Skolā strādā jau 29 kvalificēti treneri, kuri, sporta nodarbībām izmantojot vispārizglītojošo skolu un Jēkabpils Sporta centra bāzes, par augstvērtīgiem sportistiem gatavo bērnus no sešu gadu vecuma, un šobrīd audzēkņu rindās ir jau vairāk kā pieci simti jauno sportistu.

ŠODIEN starp Jēkabpils Sporta skolas audzēkņiem ir Meistarkandidāti, Latvijas un Baltijas čempioni, kā arī Latvijas izlašu kandidāti un dalībnieki.

ŠODIEN Jēkabpils Sporta skola ir vieta, kur audzēkņi uzstāda personīgos, pilsētas un Latvijas rekordus!
 

ŠODIEN Jēkabpils Sporta skola ir vieta, kur strādāt jau kā treneri atgriežas skolas bijušie audzēkņi.