Valsts sporta medicīnas centra sadarbība ar Jēkabpils sporta skolu

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas veiksmīgas sadarbības ietvaros Jēkabpils sporta skolas sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veic veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

 

“Centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs jauno sportistu veselības aprūpe gan Rīgā, gan reģionos. Uzskatām, ka gan Centra, gan sporta skolas mērķis ir viens – panākt, lai jaunie sportisti būtu veseli un varētu gūt augstus sasniegumus sportā, neradot risku savai veselībai Esam priecīgi, ka varam sadarboties ar Jēkabpils sporta skolu!” uzsver Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere.

 

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas sporta skolās sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi, ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.

 

Atgādinām, ka 2016.gada 11.maijā vizītē uz Jēkabpils sporta skolu vizītē devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere. Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Jēkabpils sporta skolas direktoru Edgaru Lambu. Sporta skolā tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta sadarbība ar skolu un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību pilnveidot nākotnē.

 

Vizītes laikā sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veiks medicīniskās pārbaudes, tādā veidā izvērtējot, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

 

2017. gadā padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude tiek plānota Sporta skolas 180 audzēkņiem laikā no 22. maija līdz 26. maijam.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Murāne

Valsts sporta medicīnas centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.tālr. 20479259

E-pasts: laura.murane@vsmc.gov.lv

Test