Skolēnu sporta spēļu kopvērtējums

Skolu sports

Ir noslēdzies kārtējais mācību gads un noskaidrotas skolu izcīnītās vietas skolēnu sporta spēļu sacensību kopvērtējumā. Lielās skolas startēja dažādos sporta veidos četrās vecuma grupās, kur 2006.gadā dzimušajiem un jaunākiem kopvērtējumā tika ņemtas vērā sešas labākās ieskaites, bet pārējās grupās septiņas labākās ieskaites. 2006.gadā dzimušajiem un jaunākiem kopvērtējumā 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai ar 90 punktiem (skolotāji – Vita Brikmane, Modris Osvalds, Ainis Raubiškis), 2.vieta Jēkabpils pamatskolai ar 87 punktiem (skolotāji- Inita Smirnova, Artūrs Elksnītis, Guntis Grigalis), 3.vieta Salas vidusskolai ar 69 punktiem (skolotāji – Pēteris Krastiņš, Verners Grandāns), 4.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai ar 56 punktiem (skolotājas – Inna Semjonova, Irina Velecka), 5.vieta Aknīstes vidusskolai ar 37 punktiem (skolotājas Olita Treine, Daiga Ieleja), 6.vieta Krustpils pamatskolai ar 36 punktiem (skolotāja Aivita Ķiploka), 7.vieta Viesītes vidusskolai ar 26 punktiem (skolotāji – Jānis Kudiņš, Aija Prokofjeva, Ģirts Milaknis). 2004.-2005.gadā dzimušo grupā 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai- 96 punkti, 2.vieta Jēkabpils pamatskolai – 86 punkti, 3.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai – 85 punkti, 4.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai ar 83 punktiem (skolotāji – Dagnija Vībāne, Jevgenijs Jubelis, Aivis Kokins), 5.vieta Krustpils pamatskolai – 56 punkti, 6.vieta Viesītes vidusskolai – 54 punkti, 7.vieta Salas vidusskolai  -51 punkts, 8.vieta Aknīstes vidusskolai – 26 punkti. 2002.-2003.gadā dzimušo grupā 1.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 105 punkti, 2.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai – 99 punkti, 3.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai – 87 punkti, 4.vieta Salas vidusskolai – 76 punkti (divas 1.vietas sacensībās), 5.vieta Viesītes vidusskolai – 76 punkti (viena 1.vieta sacensībās), 6.vieta Krustpils pamatskolai – 47 punkti, 7.vieta Aknīstes vidusskolai – 41 punkts. 1998.-2001.gadā dzimušo grupā 1.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 96 punkti, 2.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai – 94 punkti, 3.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai – 74 punkti, 4.vieta Jēkabpils Agrobiznesa koledžai ar 73 punktiem (skolotāji – Ilva Aleksejeva, Zigmunds Znotiņš), 5.vieta Viesītes vidusskolai – 62 punkti, 6.vieta Zasas vidusskolai – 49 punkti, 7.vieta Aknīstes vidusskolai – 35 punkti, 8.vieta Salas vidusskolai – 20 punkti. Mazo skolu kopvērtējumā tika ņemtas vērā 8 labākās ieskaites – 2 vieglatlētikā, 3 sporta spēlēs un 3 citos sporta veidos. 1.vieta mazo skolu grupā Ābeļu pamatskolai – 117 punkti (skolotāja Tatjana Donāne), 2.vieta Zasas vidusskolai – 114 punkti (skolotāja Madara Nagle), 3.vieta Mežāres pamatskolai – 104 punkti (skolotājs Vladimirs Golubevs), 4.vieta Biržu pamatskolai – 100 punkti (skolotājs Imants Beķers), 5.vieta Sūnu pamatskolai – 94 punkti (skolotāji- Tatjana Permaņicka, Vitālijs Permaņickis), 6.vieta Dignājas pamatskolai – 78 punkti (skolotāja Dagnija Vībāne), 7.vieta Biržu internātpamatskolai – 63 punkti (skolotāji – Kornēlija Borodovska, Juris Puķītis, Juris Ratnieks), 8.vieta Rubeņu pamatskolai – 62 punkti (skolotājs Juris Rubiķis), 9.vieta Rites pamatskolai – 30 punkti (skolotāja Vita Liepiņa), 10. vieta Variešu sākumskolai – 30 punkti (skolotāja Nataļja Jeļizarjeva), 11.vieta Vīpes pamatskolai – 12 punkti (skolotājs Guntis Silevičs). Lai jauka atpūta vasarā skolēniem un skolotājiem!

Liels paldies par sadarbību visa mācību gada garumā skolām, kas nodrošināja sacensību vietas, paldies par sadarbību tiesāšanā Jēkabpils Sporta skolai, paldies par iespēju izmantot stadionu Jēkabpils Sporta centram! Liels paldies Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām par sniegto finansiālo palīdzību skolēnu sporta spēļu sacensību godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanai!

Tatjana Donāne,

skolu sporta metodiķe