Skolas kontaktinformācija

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils Sporta skola

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Faktiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN reģ.Nr. LV90000024205

Banku konti
LV87UNLA0009013130793 UNLALV2XXXX SEB banka AS
LV75HABA0001401057077HABALV22XXX Swedbanka AS
LV29PARX0001051430001 PARXLV22XXX Citadele AS
LV22RIKO0002013192223 RIKOLV2XXXX DNB banka AS

Direktors  – contact_phone29175659

Direktora vietniece  – contact_phone26321112

Lietvedecontact_phone6 52-36128; 26325394

email2 jekabpilssportaskola@inbox.lv

Test