Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumu

Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
(bruto, euro) no 2017.gada 1.septembra

 

Amatu grupa

Amata vietu
skaits

Mēnešalgas
diapozons (no-līdz)

Vidējā
mēnešalga

Amatu saime, apakšsaime, līmenis

Amata nosaukums

1

2

3

4

5

1. Administratīvā vadība
Direktors

1

1300

1300

Direktora vietnieks

1

1040

1040

Pedagoģija
Metodiķis

0.5

375

375

Sporta treneris

22

231-1033

720

18.3. Informācijas apkopošana un analīze: Dokumentu pārvaldība

III

Lietvedis

1

646

646

41. Transportlīdzekļa vadīšana

III

Autobusa vadītājs

2.25

143-573

430

5. Ārstniecība
pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

0.28

145.88

145.88

ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

0.28

255.36

255.36

AMATPERSONU ATALGOJUMS (neto)

Vārds, uzvārds, amatsdarba samaksa (NETO)

2017. gada decembris (EUR)

             Edgars Lamba

Direktors

 909.69

            Baiba Grasa

         Direktora vietniece

    663.09

Amatpersonas_12

Amatpersonas_11

Amatpersonas_10

Amatpersonas_09

Amatpersonas_08

Amatpersonas_04

Amatpersonas_03

Amatpersonas_02

Amatpersonas_01

 

 

 

Amatpersonas_12

Amatpersonas_11

Amatpersonas_10

Amatpersonas_09