Par sasniegumiem sportā apbalvo Jēkabpils sporta skolas audzēkņus