Dokumenti


Par pārstāvja deleģēšanu sporta skolas padomes sastāvā:

doc_iconProtokols Nr.6
 

Par līdzfinansējumu
Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs:

doc_iconLemums_Nr.73
 

PAR JĒKABPILS SPORTA SKOLU:

doc_icon Pašnovērtējuma ziņojums

 

DOKUMENTI STĀJOTIES SPORTA SKOLĀ:

doc_iconIesniegums_vecakiem_doc_

doc_icon Iekšējās kartības noteikumi

doc_iconIesniegums_e-pasts_pasvaldibai

doc_icon Ģimenes ārsta izziņa

***********************************************

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā:

   doc_icon         REZULTATIVITĀTES_KRITĒRIJI

 ***********************************************

 

PAR LĪDZFINANSĒJUMU JĒKABPILS PILSĒTAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

*) 22.11.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības_lemums_Nr.495

 

22.02.2018. LEMUMS_Nr. 63
09.03.2017.LEMUMS_Nr. 68
25.02.2016.LĒMUMS NR. 56
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 04.06.2015.
Maksas pakalpojumu grozījumi_12.03.2015.

*******************************************************

doc_iconPAR GROZĪJUMIEM JĒKABPILS SPORTA SKOLAS NOLIKUMĀ_17.12.2015.

doc_iconPAR GROZĪJUMIEM JĒKABPILS SPORTA SKOLAS NOLIKUMĀ 10.09.2015.

doc_iconJĒKABPILS SPORTA SKOLAS NOLIKUMS 23.12.2009.

Dokuments ietver sevī informāciju par vispārīgajiem jautājumiem, sporta skolas darbības mērķi, pamatvirzieniem un pamatuzdevumiem.

doc_iconPROFESIONĀLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCES:

(basketbols, futbols, galda teniss, handbols, šahs, vieglatlētika, volejbols)

Lemums_par_licencem_23.05.2018.

Licence_Basketbols_20_V

Licence_Basketbols_30_V

Licence_Futbols_20_V

Licence_Futbols_30_V

Licence_Galda_teniss_20_V

Licence_Galda_teniss_30_V

Licence_Handbols_20_V

Licence_Handbols_30_V

Licence_Shahs_20_V

Licence_Shahs_30_V

Licence_Vieglatletika_20_V

Licence_Vieglatletika_30_V

Licence_Volejbols_20_V

Licence_Volejbols_30_V

 

Test